• Uranienborg kirke. Døpefont i klebersten. Uranienborg kirke. Døpefont i klebersten.

    Løse deler, manglende deler, gammel murpuss etter tidligere reparasjon. Rensing, oppbygging av manglende deler, montering, overflatebehandling.