• SKIPPERGATEN SKIPPERGATEN

  Fasade bygård Skippergaten i Oslo. Restaurering av ornamenter på fasade. Materiale: sandsten. Oppdragsgiver: Inka eiendom. Restaureringsarbeid utført 2012

 • SKIPPERGATEN SKIPPERGATEN

  Fasade bygård Skippergaten i Oslo. Restaurering av ornamenter på fasade. Materiale: sandsten. Oppdragsgiver: Inka eiendom. Restaureringsarbeid utført 2012

 • Sandsten Sandsten

  Ferdig renset og restaurert.

 • Sandsten Sandsten

  Skitne.  Deler manglet på bl.a. tær og hår.

 • Sandsten. Sandsten.

  Arbeidsbilder.